Samen staan we sterk!

Aangesloten organisaties

Wees op de hoogte van de laatste Facebook posts van de aangesloten Jongeren organisaties in Amsterdam Nieuw-West.

jip-nieuwwest-logo

Kennis geeft energie!

JIP is het Jongeren Informatie Punt van Amsterdam Nieuw-West waar je gratis, anoniem en zonder afspraak informatie en advies kunt krijgen over alles wat voor jou belangrijk is. Ons team staat klaar om jou te helpen met al je vragen over werk, onderwijs, drugs, geld, wonen, rechten, gezondheid, seks, vrije tijd en meer.

Alles wat je bespreekt is vertrouwelijk en als het nodig is, betrekken we de juiste mensen uit ons netwerk om jouw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden!.

Logo Combiwel - JIP Nieuw West Amsterdam

Mensen maken de stad

Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers. De diensten van Combiwel variëren van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sport en buurtontwikkeling tot en met brede talentontwikkeling, schulddienstverlening en sociaal maatschappelijk werk.

Logo Dock - JIP Nieuw West Amsterdam

De kracht van wij samen

DOCK helpt mensen hun eigen leven en het leven van anderen te verbeteren. Ieder mens heeft talenten om in te zetten voor zichzelf en voor anderen. Veel mensen zijn bereid om anderen te helpen en iedereen heeft soms hulp nodig. Medewerkers van DOCK ondersteunen mensen in het nemen van initiatieven. Zij leggen contacten tussen mensen en organisaties in de buurt en brengen mogelijkheden samen. Met positieve resultaten.

IMD-sport | coaching | begeleiding -logo

Sportcoaching

Sportcoaching is een dienst waarbij jongeren door middel van sport en individuele begeleiding kunnen werken aan een beter toekomstperspectief. Het doel hiervan kan zijn: het vergroten van de weerbaarheid, wegnemen van (persoonlijke) problemen, werken aan zelfredzaamheid en het versterken van de eigen kracht.

Jongeren_begeleiding
coaching_jongeren
plezier_jongeren
pilonen_spel_jip_nieuwwest

Logo Ara Cora - JIP Nieuw West Amsterdam

De toekomst zal beginnen wanneer jongeren de kansen zien om te winnen.

Stichting Ara Cora is in 2008 opgezet met als doel de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke positie van jongeren in Amsterdam Nieuw West te versterken.

Logo Street corner work - JIP Nieuw West Amsterdam

Streetcornerwork werkt primair voor jongeren en langdurig verslaafden, die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen. Veldwerkers van Streetcornerwork leggen actief contact met deze groepen in hun sociale omgeving.Ze ondersteunen en begeleiden, verwijzen door, activeren en behartigen de belangen van deze jongeren en ouderen.

Logo Elance Academy - JIP Nieuw West Amsterdam

ELANCE Academy biedt verschillende programma’s aan voor meiden en jonge vrouwen in de leeftijd van 10 tot en met 32 jaar. Op maat gemaakt en passend bij de diverse levensfasen.

Girls connect - JIP Nieuw West Amsterdam

GirlsConnect biedt op een laagdrempelige manier
diverse themabijeenkomsten aan waarbij meiden hun persoonlijke ervaringen met
elkaar kunnen delen.

Logo El Mazouni Coaching & begeleiding - JIP Nieuw West Amsterdam

Zaalvoetbal trainingen voor meiden in diverse leeftijdscategorieën.

Logo 6 Lab- JIP Nieuw West Amsterdam

Een laagdrempelige talkshow voor jongeren. Dat is de nieuwe Youtubeshow van Lab6, een samenwerking tussen verschillende jongerenorganisaties, die de eentonigheid van de coronaweken moet doorbreken. De initiatiefnemers gaan ook daarna nog door te gaan.