Stichting Combiwel Amsterdam

Stichting Combiwel Amsterdam stelt zich als doel het bevorderen van een samenhangend geheel van activiteiten welke beogen de sociale, culturele en maatschappelijke positie van mensen die wonen, werken of studeren in de regio Amsterdam te ondersteunen en te ontwikkelen.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het besturen van/deelnemen in en verzorgen van management- en ondersteuningsdiensten aan de rechtspersonen Stichting Combiwel Buurtwerk, Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening, Stichting Combiwel voor Kinderen en Stichting Combiwel Projecten.

Voor Kinderen

Stichting Combiwel voor Kinderen heeft als doel het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het ontwikkelen en aanbieden van kwalitatief verantwoorde opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar;
  • het ontwikkelen en aanbieden van een aanbod op het vlak van ontwikkelingsstimulering en opvoedondersteuning;
  • te participeren in en het organiseren van samenwerkingsverbanden met scholen, zorginstellingen en andere partijen met een doorlopend en aansluitend aanbod van activiteiten en diensten voor opgroeiende kinderen en hun ouders en/of verzorgers;

Buurtwerk

Stichting Combiwel Buurtwerk heeft als doel het versterken van de sociale samenhang in buurten. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het faciliteren van actief burgerschap en het ondersteunen van georganiseerde activiteiten voor en door bewoners. Het verrichten van sociale interventies ter ondersteuning van bewoners van alle leeftijden staat daarbij centraal. Beoogd resultaat is vergroten van de participatie van bewoners en het versterken van de sociale, culturele en maatschappelijke positie van mensen die wonen, werken of studeren in de regio Amsterdam.

Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening

Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening heeft als doel het ondersteunen en versterken van mensen en groepen die niet voldoende zijn toegerust om op eigen kracht te kunnen participeren in de samenleving. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het (doen) verlenen en ontwikkelen van maatschappelijke diensten, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, maatschappelijk werk, ouderenwerk, sociaal raadslieden en schuldhulpverlening;
  • het ontwikkelen en verlenen van diensten op het gebied van preventie, ondersteuning en hulp zowel individueel als collectief;
  • het (doen) ontwikkelen van projecten, informele buurt- en wijkzorgnetwerken die bijdragen aan een optimale dragende samenleving en sluitende wijkzorg.

Projecten

Stichting Combiwel Projecten heeft als doel het bevorderen van een samenhangend geheel van activiteiten, welke beogen de sociale, culturele en maatschappelijke positie van mensen die wonen, werken of studeren in het werkgebied van Stichting Combiwel Amsterdam (de bestuurder) te ondersteunen en te versterken.

Kamers met Kansen is het enige project dat in Stichting Combiwel Projecten is ondergebracht.

Kamers met Kansen (KmK) huisvest en begeleidt jongeren met hoog risico op schooluitval of op verlies van dagbesteding. Wanneer blijkt dat er problemen zijn op het vlak van huisvesting en/of in de thuisrelaties waardoor de dagbesteding van een jongere in het geding komt, is het traject van Kamers met Kansen een zeer gunstige route met een gezonde ontwikkeling richting een zelfredzaam, zelfstandig bestaan. Professionals uit het werkveld van zorg, onderwijs en welzijn melden jongeren aan bij de GGD voor een toegangsscreening. De GGD meldt door.

Sportstimulering

Combiwel Sport staat voor sportstimulering en zet hiermee de Amsterdammer, jong en oud en met de nadruk op de inactieve en kwetsbare doelgroep, structureel in beweging.

 

Talentontwikkeling

Ieder kind is uniek en in het bezit van verschillende talenten. En waarbij het ons voornaamste doel is om de kinderen hun talenten te laten ontdekken en verder door te ontwikkelen.

 

Gezonde leefstijl

Jong geleerd is oud gedaan. En daarom kunnen we niet vroeg genoeg beginnen met het introduceren van een gezonde leefstijl.

 

Ouderensport

Naast kinderen staan wij ook klaar voor volwassenen en ouderen. Immers, bewegen is goed voor iedereen!