Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 06-02-2019.

De JIP website voldoet in grote mate aan de toegankelijkheidseisen van de internationale standaard voor digitale toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guideline. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://jip.cubicmill.com (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: bestudering van de toegankelijkheidseisen van de internationale standaard voor digitale toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guideline.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze medewerkers toetsten vóór publicatie de content op toegankelijkheid.
  • Overig: dit thema wordt zowel intern als met medewerkers van de gemeente Amsterdam besproken en bestudeerd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als je ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.