Vanaf 1 juni gaan de middelbare scholen weer open

De middelbare scholen gaan vanaf deze week weer langzaam opstarten. Wel aan de hand van bepaalde voorwaarden. Wij vertellen jou welke dit zijn:

1. Houd (afstand) van elkaar

De 1,5 meter regel geldt nog steeds. Houd afstand van elkaar en van de docenten. Houd rekening met de ander(en) om je heen.

Door de hele school en rondom het gebouw zijn vaste looproutes;

Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal, de docenten wisselen van lokaal;

2. Gespreid naar school

De klassen worden voor maar een derde beschikbaar gesteld voor scholieren. Alleen op die manier kan er 1,5 meter afstand gehouden worden.

3. Fysiek les in groepen

Het is aan de scholen zelf om de leerlingen te verdelen in groepen, en te verdelen over de dagen in de week.

Kwetsbare leerlingen krijgen fysiek les. Dit houdt in dat zij wel op school les krijgen. Wie dit zijn wordt door je docent of mentor bekend gemaakt.

4. Nog altijd les ook online

De leerlingen die niet naar school komen voor lessen volgen deze online zoals eerder de regeling was.

5. Praktijklessen na zomervakantie

Voor VMBO-scholen geldt dat de praktijklessen na de zomervakantie weer van kracht gaan. Dit ivm de hygiëne van de voorwerpen die er gebruikt worden in deze lessen.

Lees meer over de heropening van de scholen op de website van de VO Raad (Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs)