Week van de tolerantie

Deze dialoog organiseren we i.h.k.v. de internationale week van de tolerantie (16 t/m 22 november) door de hele stad zullen dan activiteiten en dialogen plaatsvinden. Uiteraard Coronaproof. In Nieuw West door Young Amsterdam en SAAAM.