Psychische klachten

Psychische stoornissen ontstaan grotendeels vóór het 25e levensjaar. Vaak begint dat klein, bijvoorbeeld met angst of het horen van een stem. Jongeren stappen echter niet snel naar de psycholoog of psychiater omdat over psychische problemen in onze maatschappij niet zo makkelijk gepraat wordt. Het is belangrijk om deze jongeren al vroeg te bereiken omdat symptomen kunnen verergeren. Hulp in deze fase heeft meer effect dan wanneer jongeren ernstigere psychische problemen, een diagnose en medicatie hebben gekregen.

Het project

In dit project werkt een jongerenpanel, bestaande uit leden van cliëntorganisaties ExpEx, Ixta Noa en Jeugdplatform Amsterdam, samen met de GGz-instellingen De Bascule, Virenze, Mondriaan en met het AMC, VUmc, Universiteit Maastricht, Buurtzorg Nederland, Universiteit van Melbourne (Australië) en het Trimbos Instituut.

Vergoeding

De jongeren (die voor hun deelname betaald worden en een reis- en onkostenvergoeding ontvangen) zijn enthousiast over het project omdat de Headspace teams en de eHeadspace Generation Next website continuïteit van laagdrempelige, niet-stigmatiserende zorg bieden aan hun leeftijdsgroep (12-25 jaar). .

Neem contact op met ons

Headspace centra zullen ervoor zorgen, versterkt door eHeadspace Generation Next, dat jongeren bij beginnende psychische problemen eerder worden bereikt en effectiever worden geholpen waardoor de kans op een psychiatrische aandoening verkleind wordt

Email: ENYOY@AmsterdamUMC.nl

Meer berichten